Při individuální zakázkové produkci, jíž naše činnost bezpochyby je, nelze vytvořit nějaký jednoduchý vše zahrnující vzorec pro stanovení konečné ceny zakázky. Vždy Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku podle Vaší poptávky.

Pro Vaši orientaci zde naznačujeme způsob výpočtu ceny našich prací: základní cena u samolepící grafiky sestává z ceny za zpracování podkladů a řezání nebo potisk fólií a z ceny použitého materiálu. K této částce se připočítavají ceny dalších použitých materiálů (desky, panely, lišty, rámy) plus časová sazba za formátování desek, montáže nápisů a případné dopravní výlohy. Pokud se nevytváří prostý text, přičítá se částka i za grafický návrh nebo vektorizaci logotypů.

Lze říci, že běžná samolepící grafika stojí okolo 1.000 Kč za 1 m2, s nalepením cca 1.500 Kč za 1 m2. PVC tabule tl. 5 mm s jednostrannou samolepící grafikou se cenově pohybuje od 1.500 Kč do 2.000 Kč za 1 m2.

U písmomalířských prací, zejména fasádních nápisů, jsou ceny závislé na skutečné pracnosti, jež je velice proměnlivá a závislá na více okolnostech - stavu a hrubosti omítky, dostupnosti pracoviště (lešení, plošina)…

U reliéfních kusových keramických písmen a domovních znamení je závislost ceny na podmínkách konkrétní realizace ještě výraznější než u fasádních nápisů a nelze ji stanovit jinak, než individuální kalkulací. Aktuálně nejsme plátci DPH.

Kontakt

Leoš Suchánek

Slávy Horníka 224/29
150 00 Praha 5-Košíře
603 449 867, 257 216 645

Poslední práce

hotovo_2.jpg

Akce

Nabízíme oboustranné bíle lakované oceloplechové stojany s využitelnou plochou 495x880 mm. Cena za 1 kus bez grafiky 1200 Kč, s grafikou podle zadání 2400 Kč.